Instal·lació de gespa artificial


Gespa artificial d'última generació.