Manteniment d`espais verds


- Manteniment de jardineria privada. - Manteniment d'instal.lacions esportives. - Retalls de tanques i arbustos. - Aplicació de productes fitosanitaris i abonaments.