Plantació i poda


Poda d'arbres i arbustos. Poda d'arbrat de gran port. Neteja de palmeres. Plantació d'arbrat i arbrat de gran port.